پروژه ها

اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۲

مجتمع مسکونی – تجاری ستاره ولنجک

اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۲

مجتمع مسکونی ستاره گلستان

اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۲

مجتمع تجاری – اداری ستاره سرو

شهریور ۱۳, ۱۳۹۷

مجتمع مسکونی زردکوه زعفرانیه

تیر ۱۹, ۱۳۹۷

مجتمع مسکونی نگین ولنجک

تیر ۹, ۱۳۹۷

مجتمع مسکونی ولنجک ۹

شهریور ۱۷, ۱۳۹۷

مجتمع تجاری سعادت آباد

شهریور ۱۷, ۱۳۹۷

مجتمع تجاری – اداری تشریفات ۲