درباره ما

شرکت عمران آتیه سازان آراد ( سهامی خاص ) به شماره ثبت 421841 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران در سال 1390 تأسیس گردید و شماره ثبت در سال 1393 به 4359 تغییر یافت

* اعضاء هیأت مدیره :

1. خانم رؤیا رحمتی به سمت مدیر عامل

2. آقای علیرضا فکری مِهین به سمت رئیس هیأت مدیره

3. خانم رقیه پوررضا خامنهء به سمت نائب رئیس هیأت مدیره